simplicity

making legal texts easily understandable to EVERYONESIMPLICITY – a software for lawyers measuring complexity of Hungarian legal language by Miklos Orban & Manran Zhu (Special thanks to Avni Hafuzi & Milan Janosov and their help and support)

SIMPLICITY – jogi szövegek nyelvi összetettségét analizáló szoftver, melyet Orbán Miklós és Manran Zhu készítettek Hafuzi Avni és Janosov Milán segítségével

Részletesebben

A SIMPLICITY-rőlAz 1970-es években indult „law and language” mozgalom évtizedeken keresztül foglalkozott a jogi nyelv megreformálásával világszerte: azzal, hogy hogyan lehetne mind a jogszabályokat, mind pedig a jogászi nyelvet közérthetőbbé tenni. A mozgalomnak nagy löketet adott az elmúlt 20 év szabályozási trendje, aminek köszönhetően a jogszabályok összmennyisége és hossza is mind Magyarországon, mind pedig más nyugati országokban többszörösére nőtt. Ezt erősítette továbbá az üzleti világban divatossá vált „plain language” kultúra, ami minden szaknyelvet, így a jogot is arra kényszerített, hogy üzeneteit közérthetően, szakzsargontól mentesen fogalmazza meg.Magyarországon a jogi nyelv kutatásának középpontjában a Miskolci Egyetem áll, ami a Szegedi Egyetemmel együtt két évtizede dolgozik a magyar jogi nyelv különböző oldalakról történő elemzésén. A méltatlanul kevés visszhangot kiváltott, amúgy kiváló kutatások azonban csak a jogszabályok, illetve ítéletek, leiratok és rendőrségi kihallgatások nyelvezetére fókuszáltak, nem pedig a gyakorló ügyvédek és jogtanácsosok által használt (szak)nyelvre. Hasonlóképpen, akadémiai elemzések lévén ezen írások statikusan elemezték a jogi nyelvet, nem adva segítséget a hétköznapi jogászoknak a megfelelő változtatásokhoz.

A vállalati jogászokra egyre növekvő nyomás helyeződik Magyarországon is, hogy (jog)véleményeiket és álláspontjaikat egyszerű, jogi szakkifejezésektől és hivatkozásoktól mentes nyelven fogalmazzák meg „belső ügyfeleik” felé, akik elsősorban az adott vállalatnál dolgozó nem jogász kollégáik. Ennek következtében, a vállalatok is egyre inkább azt várják el a nekik dolgozó ügyvédi irodáktól, hogy jogi üzeneteiket az üzleti életben elfogadott, „plain language”-en fogalmazzák meg. Nem is meglepő, hogy mostanra valamennyi nagyobb ügyvédi iroda azzal reklámozza magát Magyarországon is, hogy jogi zsargon helyett az üzleti nyelvet beszélik jogászaik. A kisebb ügyfelek és magánszemélyek persze nem rendelkeznek olyan piaci erővel, hogy nyelvi elvárásokat tudjanak támasztani az ügyvédek felé, de a kisebb ügyfelekért folytatott egyre növekvő verseny és a bíróságok irányából érkező nyomás is arra ösztönzik a gyakorló jogászokat, hogy álláspontjukat a lehető legérthetőbb formában fogalmazzák meg. Ezt a folyamatot mutatja a Kúria által nemrég meghirdetett kötelező bírósági képzés is, amit a közérthetőség terjesztése érdekében indított a legfőbb bírói testület, többek között ún. stíluskönyvek bírók általi használatának ajánlásával.

A trend tehát egyértelmű, az ügyfelek irányából érkező elvárás kézzelfogható, és mostanra a teljes jogásztársadalomban is megfogalmazódott igény a változásra: a jogászok nyelve nem lehet egyfajta magunk által kreált, magunknak szóló, tehát nagyrészt csak mi általunk érthető „tolvajnyelv”. A jog mindenkié, és pont a gyakorló jogászok dolga a jog és az állampolgárok közötti „tolmácsolás”. Mégis a magyar jogászok iránytű, térkép vagy bármilyen egyéb útmutató nélkül kénytelenek barangolni a „plain language” mozgalom rögös útjain.

Egészen eddig...!
Hiszen innovációnk pont abban nyújt segítséget gyakorló jogászoknak, hogy objektív mérce alapján, könnyen és kézzelfogható módon, azonnal és ingyenesen elemezhessék az általuk használt nyelvet. Megoldásunk a SIMPLICITY, ami bármilyen betáplált szöveget képes az alábbiak szerint elemezni, ezzel iránytűt mutatva gyakorló jogászoknak, jogalkotóknak, jogalkalmazóknak és mással, joggal foglalkozó szakembereknek szövegük nyelvi érthetőségéhez.

Szoftverünk bármilyen betáplált szöveggel az alábbi elemzéseket végzi el:

START


Ha analizálni szeretne jogi szövege érthetőségét, nyomjon a START gombra!

Rólunk


Orbán Miklós

Legal tech szakértő,
legal innovation enthusiast,
legal entrepeneur

Manran Zhu

data scientist akadémiai háttérrel,
jogi projektek iránti érdeklődéssel